Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
CÔNG VIỆC
Thời khóa biểu
Lịch làm việc
Kế hoạch hoạt động
Phổ cập giáo dục
Kiểm định chất lượng
HỖ TRỢ QUẢN LÍ
Camera quan sát
Nhắn tin SMS
Góp ý Hiệu trưởng
Công khai - Phổ biến PL
VIDEO - ẢNH
Video - Clip
Thư viện ảnh
Hướng dẫn
Danh mục web đơn vị
Hướng dẫn sử dụng
Văn bản mới
Công văn đến
Công văn đi
Hỗ trợ đổi mới
Thống kê truy cập
Tổng số: 3341319
Hôm qua: 143
Hôm nay: 17
Đang online: 1
Thứ Năm, 20/9/2007 9: 01: 29 P.M.
TIN TỨC - SỰ KIỆN
GÓP Ý VỚI HIỆU TRƯỞNG
Họ và tên
Địa chỉ
Email
Nội dung
   
Video - Clip
Đang tải Video
Văn bản của PGD
Tài nguyên từ PGD
MỪNG SINH NHẬT

Ng.Xuân Minh Đức 4A
12
Đề thi các loại
Các loại kế hoạch
Trưởng ban biên tập:Nguyễn Thị Hiên - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203.720587
Email: kt-thkimluong.haiduong@haiduong.edu.vn
0
0
22 30293410 12 22 12 2014 12/22/2014
0
ho_ten
 

idHọ và tênMật khẩu
9Nguyễn Thị Hiên380a767a3eb890d7f177538fabd023d6
11admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
12cuongcaf1a3dfb505ffed0d024130f58c5cfa
idHọ và tênMật khẩu
1admin202cb962ac59075b964b07152d234b70
idHọ và tênMật khẩu
28Nguyễn Thị Hiên380a767a3eb890d7f177538fabd023d6
31Nguyễn Giang Nam22c78aadb8d25a53ca407fae265a7154
32admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
33cuongcaf1a3dfb505ffed0d024130f58c5cfa
idHọ và tênMật khẩu
110Nguyễn Thị Hiên380a767a3eb890d7f177538fabd023d6
111Nguyễn Giang Nam22c78aadb8d25a53ca407fae265a7154
112Nguyễn Thị Ánh Tuyếta6921275a48631bafb772d35637b82a0
113La Thị Hà925cc8d2953eba624b2bfedf91a91613
114Nguyễn Thị Khanh46c9a651ec34e9118b64e72ae13b067f
115Lương Thị Hường145a829dff80553d2747dfa14f44cc56
116Nguyễn Thị Bích Châm8e6f09d78db003c669ef595a022c5f86
117Nguyễn Thị Hòa9810784ce10b72a1ef2f50bc5fec59ba
118Vũ Thị Chuyên020323f9c6f19e192a6707bfa8632489
119Lê Thị Thủy3cf2b6b121d1726bc2cdc88c39e0b119
121Hà Thị Dung798cebccb32617ad94123450fd137104
122Vũ Thị Quỳnhae1b00fe93502e9cd47a01d86514a976
125Đinh Thị Hoaf3bc79993faa4332d8deca46aaa3e506
126Đặng Thị Phương Loan8b9c2bba829069d84f1e77c3f25cb5ca
127Trần Thị Hương8462aabd1f45abacfa90cb0f15b8199e
128Nguyễn Thị Ánh Nguyệtd1ab31069b88604b0c7f494e8e733a99
129Nguyễn Thị Hạnhf26b42d052a17778feffe61e4e961c62
130Phạm Văn Thạchb85233f4155f88c32cc261b7c072d8f2
131Bùi Thị Nhung40b340b06a104930d9c4164578bf4d79
132Vũ Thị Oanh07ebd0a7a8a91558c0a1cbd3c72c6d85
133Bùi Thị Kim Sinh97f339b28451776474eeef6a7891bb1d
134Nguyễn Bích Phượng60c9312821b0d1eb614810a21f159147
135Nguyễn Thị Ngà0a478fd4ffb01ae2744b2dbdbaf3112c
136Đường Thị Oanh55806840cfd69ce594aa18e621bf805a
137Vũ Thị Hồng Trang42c36cc17c6e840781cbc044da3efb54
138Đoàn Thị Quế8cfbcfcd27c86a9ca3648bb0386c654b
139Nguyễn Thị Bích Liên9ca97e2902a4db25970aa595c2e441cf
140Mai Thị Huệ Ngân4df26b7d69a26516915261039bbb1cb6
141Hứa Thị Thắm1412f9e315d5d59baecb3b4a33ce2f63
143Nguyễn Thị Nhung40b340b06a104930d9c4164578bf4d79
144Đàm Thị Tâm3eaf6c984c18d143e1c0a797779afea8
145Đỗ Thị Thanh Thuý3cf2b6b121d1726bc2cdc88c39e0b119
146Nguyễn Thị Minhc92f1d1f2619172bf87a12e5915702a6
147Đỗ Thị Hiếnc92f1d1f2619172bf87a12e5915702a6
150Đỗ Tiến Hải42810cb02db3bb2cbb428af0d8b0376e
153Nguyễn Thị Thu748d7c449a7fd4ec71a2fc92e2872323
154Nguyễn Thị Nhung T40b340b06a104930d9c4164578bf4d79
155Nguyễn Thị Hồng Thúy3cf2b6b121d1726bc2cdc88c39e0b119
159Phạm Thị Huế71a6b6f094346a8832df801c8428ea06
160admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
161cuongcaf1a3dfb505ffed0d024130f58c5cfa
162Nguyễn Thu Hằng8aaf938064ccbc2f6989eb543beeaca5
163Vũ Thị Hương145a829dff80553d2747dfa14f44cc56
sttHọ và tênMật khẩu
1admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
2cuongcaf1a3dfb505ffed0d024130f58c5cfa
3Nguyễn Thị Tuyết65cd3e7fd851325c08a65172d8cebc8b
4Trần Minh Thái65cd3e7fd851325c08a65172d8cebc8b
sttHọ và tênMật khẩu
1admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
2cuongcaf1a3dfb505ffed0d024130f58c5cfa
3Nguyễn Thị Hiên8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
sttHọ và tênMật khẩu
1admin9c9297916e916cd1ff036b4e2f4d9a2a
2cuongcaf1a3dfb505ffed0d024130f58c5cfa
3Đỗ Thị Hiến49b8b4f95f02e055801da3b4f58e28b7
4Nguyễn Thị Hiên8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d